Soi cau| lô đề miền bắc Soi cau| lô đề miền bắc
anh
SOI CẦU XỐ SỐ MIỀN BẮC-SOI CỰC CHUẨN-ĐÁNH LÀ TRÚNG
icon03.gificon53.gificon03.gif
Chào mừng các bạn đến với WAP:
Ảnhanh

Chào Mng Bn Đến Vi Din Đàn Soi Cu X S

CHÚC ANH EM THÀNH CÔNG VÀ MAY MẮN
LIÊN HỆ ADMIN - 0969.544.029


•*´¨`*•.SOI CẦU ĐỘC THỦ 3 CÀNG VÍP •*´¨`*•.
icon
- ✔ Chú ý: ĐỂ nhận số ĐỘC THỦ 3 càng thì bạn cần nạp" 2.000.000, VND" vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công độc thủ 1 con 3 càng sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 - 18h00 mỗi ngày nhé!
✔ Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 2.000.000, thì độc thủ 1 con 3 càng sẽ hiện ra !!!
Nạp Thẻ Tại Đây

NGÀY CẦU 3 CÀNG VÍP KẾT QUẢ
21/02/2017 454 trượt
20/02/2017 544 trượt
19/02/2017 305 trượt
18/02/2017 476 ăn càng 476
17/02/2017 089 TRƯỢT
16/02/2017 202 TRƯỢT
15/02/2017 291 TRƯỢT
14/02/2017 672 TRƯỢT
13/02/2017 969 TRƯỢT
12/02/2017 927 TRƯỢT
11/02/2017 592 trượt càng ăn đề
10/02/2017 520 lót 693 TRƯỢT
09/02/2017 470 TRƯỢT
08/02/2017 790 TRƯỢT
07/02/2017 476 lót 960 TRƯỢT
06/02/2017 286 TRƯỢT
05/02/2017 587 TRƯỢT
04/02/2017 592 TRƯỢT
03/02/2017 019 TRƯỢT
02/02/2017 694 TRƯỢT
01/02/2017 448 TRƯỢT
26/01/2017 NGI TET DA LAM VC TRO LAI LAM VIEC
25/01/2017 694 TRƯỢT
24/01/2017 089 ĂN 3 CÀNG
23/01/2017 472 ĂN ĐỀ
22/01/2017 812 TRƯỢT
21/01/2017 510 TRƯỢT
20/01/2017 077 TRƯỢT
19/01/2017 470 TRƯỢT
18/01/2017 859 TRƯỢT
17/01/2017 269 TRƯỢT
16/01/2017 432 ĂN ĐỀ
15/01/2017 589 ĂN ĐỀ
14/01/2017 696 TRƯỢT
13/01/2017 569 TRƯỢT
12/01/2017 985 TRƯỢT
11/01/2017 690 ăn đề
10/01/2017 575 TRƯỢT
09/01/2017 988 TRƯỢT
08/01/2017 020 trượt càng ăn đề
07/01/2017 182 TRƯỢT
06/01/2017 626 TRƯỢT
04/01/2017 968 TRƯỢT
04/01/2017 696 TRƯỢT
03/01/2017 358 TRƯỢT
02/01/2017 503 TRƯỢT
01/01/2017 851 TRƯỢT CÀNG ĂN ĐỀ 51
•*´¨`*•SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ VÍP•*´¨`*•.
icon
✔ Chú ý: Để nhận số ĐỘC THỦ LÔ VIP thì bạn cần nạp" 1.000.000 VND" vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công ĐỘC THỦ LÔ VIP sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 - 18h00 mỗi ngày nhé!
✔ Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ số tiền 1.000.000 thì số sẽ hiện ra !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
Lưu ý khi nạp thành công "1 con số đẹp" sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!

NGÀY CẦU ĐỘC THỦ LÔ VIP KẾT QUẢ
21/02/2017 39 ăn lô 39
20/02/2017 16 trượt
19/02/2017 46 ăn lô 46
18/02/2017 09 ăn lô 09x2
17/02/2017 89 TRƯỢT
16/02/2017 70 TRƯỢT
15/02/2017 86 ĂN LÔ 86
14/02/2017 84 ĂN LÔ 85
13/02/2017 86 ĂN LÔ 86
12/02/2017 43 TRƯỢT
11/02/2017 81 TRƯỢT
10/02/2017 17 ĂN LÔ 17
09/02/2017 58 ĂN LÔ 58
08/02/2017 94 TRƯỢT
07/02/2017 35 TRƯỢT
06/02/2017 04 ĂN LÔ 04
05/02/2017 15 ĂN LÔ 15X2
04/02/2017 08 TRƯỢT
03/02/2017 81 TRƯỢT
02/02/2017 07 ĂN LÔ 07
01/02/2017 38 ĂN LÔ 38
26/01/2017 NGI TET DA LAM VC TRO LAI LAM VIEC
25/01/2017 47 TRƯỢT
24/01/2017 51 ĂN LÔ 51
23/01/2017 86 ĂN LÔ 86
22/01/2017 74 ĂN LÔ 94
21/01/2017 35 ĂN LÔ 35X2
20/01/2017 80 TRƯỢT
19/01/2017 14 TRƯỢT
18/01/2017 15 ĂN LÔ 15X2
17/01/2017 67 TRƯỢT
16/01/2017 32 ĂN LÔ 32
15/01/2017 79 ĂN LÔ 79
13/01/2017 97 TRƯỢT
13/01/2017 25 TRƯỢT
12/01/2017 67 ĂN LÔ 67
11/01/2017 76 ĂN LÔ 76
10/01/2017 32 ĂN LÔ 32X2
09/01/2017 85 TRƯỢT
08/01/2017 72 ĂN LÔ 72
07/01/2017 89 ĂN LÔ 89
06/01/2017 87 ĂN LÔ 87
05/01/2017 28 ĂN LÔ 28
04/01/2017 89 TRƯỢT
03/01/2017 34 TRƯỢT
02/01/2017 06 ĂN LÔ 06
01/01/2017 67 ĂN LÔ 67
•*´¨`*•SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ•*´¨`*•.
icon
✔ Chú ý: Để nhận số Bạch Thủ Víp thì bạn cần nạp" 500.000, VND" vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công bạch thủ lô sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 - 18h00 mỗi ngày nhé!
✔ Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ số tiền 500.000, thì số sẽ hiện ra !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
Lưu ý khi nạp thành công "1 con số đẹp" sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
21/02/2017 57 ăn lô 57
20/02/2017 23 ăn lô 23
19/02/2017 78 ăn lô 78
18/02/2017 65 trượt
17/02/2017 51X2 ĂN LÔ 51
16/02/2017 67 TRƯỢT
15/02/2017 58 TRƯỢT
14/02/2017 19 ĂN LÔ 19
13/02/2017 84X2 ĂN LÔ 84
12/02/2017 86 TRƯỢT
11/02/2017 43 TRƯỢT
10/02/2017 07 ĂN LÔ 07X2
09/02/2017 93 ĂN LÔ 93
08/02/2017 92 TRƯỢT
07/02/2017 92 TRƯỢT
06/02/2017 66 ĂN LÔ 66
05/02/2017 48 ĂN LÔ 48
04/02/2017 48 TRƯỢT
03/02/2017 68 lót 71 ĂN LÔ 68 ĂN LÓT 71
02/02/2017 36 TRƯỢT
01/02/2017 88 ĂN LÔ 88
26/01/2017 NGI TET DA LAM VC TRO LAI LAM VIEC
25/01/2017 64 TRƯỢT
24/01/2017 64 TRƯỢT
23/01/2017 37 TRƯỢT
22/01/2017 57 ĂN LÔ 57
21/01/2017 53 ĂN LÔ 53X2
20/01/2017 93 ĂN LÔ 93
19/01/2017 96 lót 54 TRƯỢT
18/01/2017 06X2 ĂN LÔ 06X2
17/01/2017 10 TRƯỢT
16/01/2017 23 TRƯỢT
15/01/2017 20 ĂN LÔ 20
14/01/2017 37 TRƯỢT
13/01/2017 57 TRƯỢT
12/01/2017 15 ĂN LÔ 15
11/01/2017 66 ĂN LÔ 66X2
10/01/2017 40 ĂN LÔ 40X2
09/01/2017 63 TRƯỢT
08/01/2017 17 TRƯỢT
07/01/2017 71 TRƯỢT
06/01/2017 41 ĂN LÔ 41
05/01/2017 81 ĂN LÔ 81
04/01/2017 98 ĂN LÔ 98
03/01/2017 46 TRƯỢT
02/01/2017 08 TRƯỢT
01/01/2017 17 ĂN LÔ 17
31/12/2016 82 ĂN LÔ 82
•*´¨`*•SOI CẦU SONG THỦ LÔ VÍP•*´¨`*•.
icon
• SOI CẦU SONG LÔ CHUẨN
- ✔ Chú ý: ĐỂ nhận số song lô Víp thì bạn cần nạp" 500.000, VND" vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 - 18h00 mỗi ngày nhé!
✔ Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 500.000, thì số sẽ hiện ra !!!
Nạp Thẻ Tại Đây

Lưu ý khi nạp thành công "cặp số đẹp" sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
21/02/2017 39 93 ăn lô 39
20/02/2017 16 61 ăn lô 61
19/02/2017 78 87 ăn lô 78
18/02/2017 09 90 ăn lô 09x2
16/02/2017 67 76 TRƯỢT
15/02/2017 58 85 ĂN LÔ 85
14/02/2017 19 16 ĂN LÔ 19
13/02/2017 03 30 ĂN LÔ 03
12/02/2017 46 64 TRƯỢT
11/02/2017 03 30 TRƯỢT
10/02/2017 23 32 ĂN LÔ 32
09/02/2017 58 85 ĂN LÔ 58
08/02/2017 23 32 ĂN LÔ 23
07/02/2017 35 53 TRƯỢT
06/02/2017 23 32 TRƯỢT
05/02/2017 48 84 ĂN LÔ 48
04/02/2017 47 74 TRƯỢT
03/02/2017 68 86 ĂN LÔ 68
02/02/2017 23 32 ĂN LÔ 32 23
01/02/2017 56 65 ĂN LÔ 56
26/01/2017 NGI TET DA LAM VC TRO LAI LAM VIEC
25/01/2017 47 74 ĂN LÔ 74X2
24/01/2017 79 97 ĂN LÔ 97
23/01/2017 86 68 ĂN XIÊN
22/01/2017 47 74 ĂN LÔ 74
21/01/2017 35 53 ĂN LÔ 35 53
20/01/2017 08 80 ĂN LÔ 80
19/01/2017 34 43 TRƯỢT
18/01/2017 15 51 ĂN LÔ 15X2
17/01/2017 01 10 TRƯỢT
16/01/2017 23 32 ĂN LÔ 32
15/01/2017 26 62 TRƯỢT
14/01/2017 28 82 ĂN LÔ 82
13/01/2017 25 52 TRƯỢT
12/01/2017 15 51 ĂN LÔ 15
11/01/2017 35 53 TRƯỢT
10/01/2017 23 32 ĂN LÔ 32X2
09/01/2017 29 92 TRƯỢT
08/01/2017 27 729 ĂN LÔ 72
07/01/2017 89 88 ĂN LÔ 89
06/01/2017 78 87 ĂN LÔ 87
05/01/2017 27 72 ĂN LÔ 27 72
04/01/2017 89 98 ĂN LÔ 98
03/01/2017 67 76 ĂN LÔ 67 76
02/01/2017 29 92 ĂN LÔ 92
01/01/2017 25 52 ĂN LÔ 52
31/12/2016 14 41 ĂN LÔ 14
•*´¨`*•SOI CẦU LÔ XIÊN 2 VÍP•*´¨`*•
icon
• SOI CẦU LÔ XIÊN 2 CỰC CHUẨN
- ✔ Chú ý: ĐỂ nhận số Lô Xiên 2 Víp thì bạn cần nạp" 500.000, VND" vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công dàn xiên 2 sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 - 18h00 mỗi ngày nhé!
✔ Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 500.000, thì lô xiên 2 sẽ hiện ra !!!
Nạp Thẻ Tại Đây

Lưu ý khi nạp thành công "cặp số đẹp" sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!

NGÀY LÔ XIÊN 2 KẾT QUẢ
21/02/2017 39 57 ăn xiên
20/02/2017 61 23 ăn xiên
19/02/2017 46 90 trượt 90
18/02/2017 09 56 ăn xiên
17/02/2017 15 51 ĂN LÔ 51X2
16/02/2017 27 72 ĂN LÔ 27X3
15/02/2017 86 68 ĂN LÔ 86
14/02/2017 06 60 TRƯỢT
13/02/2017 19 91 ĂN LÔ 19
12/02/2017 06 60 TRƯỢT
11/02/2017 15 51 ĂN LÔ 51
10/02/2017 06 60 TRƯỢT
09/02/2017 59 95 TRƯỢT
08/02/2017 29 92 ĂN LÔ 29
07/02/2017 68 86 TRƯỢT
06/02/2017 79 972 ĂN LÔ 79X3
05/02/2017 89 98 ĂN LÔ 98
04/02/2017 06 60 ĂN LÔ 60
03/02/2017 79 97 TRƯỢT
02/02/2017 04 40 ĂN LÔ 04
01/02/2017 39 93 ĂN XIÊN
26/01/2017 NGI TET DA LAM VC TRO LAI LAM VIEC
25/01/2017 27 72 ĂN XIÊN
24/01/2017 45 54 ĂN LÔ 45
23/01/2017 79 97 TRƯỢT
22/01/2017 28 82 ĂN LÔ 28
21/01/2017 89 98 ĂN LÔ 89
20/01/2017 68 86 ĂN LÔ 68
19/01/2017 96 54 TRƯỢT
18/01/2017 81 06 ĂN XIÊN
17/01/2017 09 90 TRƯỢT
16/01/2017 04 40 TRƯỢT
15/01/2017 79 97 ĂN LÔ 79
14/01/2017 02 20 ĂN LÔ 02
13/01/2017 59 95 ĂN LÔ 59 95
12/01/2017 04 40 TRƯỢT
11/01/2017 45 54 TRƯỢT
10/01/2017 46 64 ĂN LÔ 46
09/01/2017 48 84 ĂN LÔ 84
08/01/2017 67 76 ĂN LÔ 67
07/01/2017 47 74 ĂN XIÊN 47 74
06/01/2017 48 84 TRƯỢT
05/01/2017 06 60 ĂN LÔ 60
04/01/2017 56 65 ĂN LÔ 65
03/01/2017 23 32 ĂN XIÊN
02/01/2017 23 32 TRƯỢT
01/01/2017 67 76 ĂN LÔ 76
•*´¨`*•SOI CẦU LÔ XIÊN 3 VÍP•*´¨`*•
icon
• SOI CẦU LÔ XIÊN 3 SIÊU CHUẨN
- ✔ Chú ý: ĐỂ nhận số Lô Xiên 3 Víp thì bạn cần nạp" 1,000.000. VND" vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công lô xiên 3 sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 - 18h00 mỗi ngày nhé!
✔ Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 1,000.000, thì số vip sẽ hiện ra !!!
Nạp Thẻ Tại Đây

Lưu ý khi nạp thành công "cặp số đẹp" sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!

NGÀY LÔ XIÊN 3 KẾT QUẢ
21/02/2017 39 57 78 ăn xiên
20/02/2017 61 23 83 trượt 83
19/02/2017 46 90 78 trượt 90
18/02/2017 09 56 73 ăn xiên
17/02/2017 51 58 85 ĂN XIÊN 3
16/02/2017 45 54 67 ĂN LÔ 45 54
15/02/2017 19 67 76 ĂN LÔ 19X2
14/02/2017 17 86 26 TRƯỢT
13/02/2017 12 21 86 ĂN LÔ 12 86
12/02/2017 48 84 86 TRƯỢT
11/02/2017 81 43 98 ĂN LÔ 98X2
10/02/2017 07 70 02 ĂN LÔ 07X2/th>
09/02/2017 58 85 93 ĂN LÔ 93 58
08/02/2017 07 70 76 ĂN LÔ 76
07/02/2017 35 53 02 TRƯỢT
06/02/2017 23 32 04 ĂN LÔ 04
05/02/2017 48 84 39 ĂN LÔ 48 39
04/02/2017 56 65 59 ĂN LÔ 56 65
03/02/2017 59 95 56 ĂN LÔ 95 56
02/02/2017 07 70 28 ĂN LÔ 07 70
01/02/2017 14 41 84 ĂN LÔ 14 84
26/01/2017 NGI TET DA LAM VC TRO LAI LAM VIEC
25/01/2017 68 86 74 ĂN LÔ 86 74
24/01/2017 37 73 54 ĂN LÔ 37 73
23/01/2017 03 30 68 ĂN XIÊN
22/01/2017 46 64 57 ĂN LÔ 46 57
21/01/2017 56 65 78 ĂN LÔ 78
20/01/2017 39 93 08 ĂN LÔ 93 08
19/01/2017 45 54 69 ĂN LÔ 69
18/01/2017 26 62 81 ĂN LÔ 62 81
17/01/2017 47 74 23 ĂN XIÊN
16/01/2017 04 40 14 TRƯỢT
15/01/2017 26 62 14 TRƯỢT
14/01/2017 37 73 57 ĂN LÔ 73 57
13/01/2017 24 42 16 ĂN LÔ 42
12/01/2017 67 15 51 ĂN LÔ 15 67
11/01/2017 67 76 94 ĂN LÔ 76
10/01/2017 85 69 04 ĂN XIÊN
09/01/2017 76 85 09 ĂN LÔ 76
08/01/2017 18 81 039 ĂN LÔ 03 81
07/01/2017 24 42 89 ĂN LÔ 89 42
06/01/2017 79 97 03 TRƯỢT
05/01/2017 17 71 28 ĂN LÔ 28
04/01/2017 59 95 61 ĂN XIÊN
03/01/2017 76 35 53 ĂN LÔ 76 35
02/01/2017 76 35 53 TRƯỢT
01/01/2017 04 40 67 ĂN LÔ 04 67
•*´¨`*•SOI CẦU LÔ XIÊN 4 VÍP•*´¨`*•
icon
• SOI CẦU LÔ XIÊN 4 SIÊU CHUẨN
- ✔ Chú ý: ĐỂ nhận số Lô Xiên 4 Víp thì bạn cần nạp" 1,500.000. VND" vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công lô xiên 4 sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 - 18h00 mỗi ngày nhé!
✔ Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 1,500.000, thì số vip sẽ hiện ra !!!
Nạp Thẻ Tại Đây

Lưu ý khi nạp thành công "cặp số đẹp" sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!

NGÀY LÔ XIÊN 4 VÍP KẾT QUẢ
21/02/2017 57 78 39 01 ăn xiên
20/02/2017 61 23 83 29 trượt 83
19/02/2017 46 90 78 19 trượt 90 19
18/02/2017 09 56 73 62 trượt 62
17/02/2017 26 09 12 51 ĂN LÔ 12 51x2
16/02/2017 34 43 27 72 ĂN LÔ 43 27x3
15/02/2017 .01 24 32 58 ĂN LÔ 32
14/02/2017 .10 02 37 65 ĂN LÔ 02x2 37
13/02/2017 .14 84 42 71 ĂN LÔ 84x2 42 71
12/02/2017 .08 13 25 92 ĂN LÔ 25 92
11/02/2017 48 84 12 38 ĂN LÔ 12 38
10/02/2017 27 72 25 52 ĂN LÔ 27 72 52
09/02/2017 01 13 55 24 ĂN LÔ 13 55 24
08/02/2017 00 48 20 38 ĂN LÔ 48 20
07/02/2017 89 55 21 91 ĂN LÔ 55 21x2 91x2
06/02/2017 01 05 23 68 ĂN LÔ 01 68
05/02/2017 28 13 40 62 ĂN LÔ 40 62
04/02/2017 58 88 08 12 ĂN LÔ 58 12
03/02/2017 18 23 82 01 ĂN LÔ 18 82 01
02/02/2017 20 01 83 24 ĂN LÔ 01 83
01/02/2017 19 39 93 53 ĂN LÔ 39 93 53
•*´¨`*•SOI CẦU LÔ 8 SỐ VÍP•*´¨`*•
icon
• SOI CẦU LÔ 8 SỐ SIÊU CHUẨN
- ✔ Chú ý: ĐỂ nhận số Dàn Lô 8 số Víp thì bạn cần nạp" 1.500.000. VND" vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công lô 8 số sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 - 18h00 mỗi ngày nhé!
✔ Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 1.500.000, thì số vip sẽ hiện ra !!!
Nạp Thẻ Tại Đây

Lưu ý khi nạp thành công "cặp số đẹp" sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!

NGÀY DÀN LÔ 8 SỐ KẾT QUẢ
21/02/2017 39 93 57 75 78 87 01 10 ăn lô 39 57 78 87 01
20/02/2017 16 61 23 32 38 83 29 92 ăn lô 61 23 32 38 29
19/02/2017 46 64 09 90 78 87 19 91 ăn lô 46 64 09 78
18/02/2017 09 90 56 73 62 18 97 55 ăn lô 09x2 56 73 18x2
17/02/2017 72 84 24 18 34 52 67 44 ĂN LÔ 72 24 34x2 52 44
16/02/2017 08 12 27 17 78 45 56 97 ĂN LÔ 27x3 17 78 45 97
15/02/2017 01 19 70 23 38 02 61 98 ĂN LÔ 19x2 38 02 61 98
14/02/2017 28 13 59 79 65 92 37 58 ĂN LÔ 13 59 79x2 92 37
13/02/2017 12 84 05 50 53 98 23 32 ĂN LÔ 12 84X2 53X2 23 32
12/02/2017 88 82 48 84 05 59 92 70 ĂN LÔ 88 05 59 92 70
11/02/2017 02 20 05 50 06 60 07 70 ĂN LÔ 02 20 05 50
10/02/2017 18 07 67 76 25 52 48 19 ĂN LÔ 07X2 76X2 5219
09/02/2017 68 27 47 36 73 20 13 87 ĂN LÔ 68 27 47 36 73 20 13 87
08/02/2017 02 20 19 91 79 97 23 14 ĂN LÔ 20 91 23 14x2
07/02/2017 03 30 39 93 12 21 01 20 ĂN LÔ 03 30 21x2
06/02/2017 69 96 01 29 89 90 81 57 ĂN LÔ 01 90x2
05/02/2017 07 70 89 98 15 51 39 93 ĂN LÔ 07 98 15 51 39
04/02/2017 78 87 18 09 89 34 84 29 ĂN LÔ 87 18 09 34 29
03/02/2017 02 20 18 15 51 82 08 46 ĂN LÔ 20 18 51 82 46
02/02/2017 25 18 23 45 70 19 03 82 ĂN LÔ 25 23 70 19 82
01/02/2017 14 28 05 64 74 86 02 20 ĂN LÔ 14 05 86 02 X2
31/01/2017 06 60 78 87 76 67 03 30 ĂN LÔ 06X2 87 76 03
25/01/2017 29 92 50 39 93 34 00 80 TRƯỢT
24/01/2017 02 55 00 08 06 60 37 73 ĂN LÔ 00 08 37 73
23/01/2017 53 75 29 68 05 84 78 87 ĂN LÔ 68 05 84 87
22/01/2017 07 76 61 77 22 32 84 11 ĂN LÔ 07 84X2 11
21/01/2017 53 75 29 68 05 84 78 87 ĂN LÔ 53 05 84 18
20/01/2017 54 70 29 68 05 84 89 98 ĂN LÔ 54 70 68 89
19/01/2017 18 23 71 54 95 06 50 76 ĂN LÔ 23 71 95 50
18/01/2017 49 94 51 82 91 74 80 73 ĂN LÔ 73
17/01/2017 62 60 06 23 56 74 11 38 ĂN LÔ 60 23 74X2 11 38
16/01/2017 56 65 61 88 46 73 42 06 ĂN LÔ 65 88 46 73 06
15/01/2017 89 98 14 37 75 00 92 76 ĂN LÔ 89 75 00 76
14/01/2017 93 96 03 09 55 38 80 24 ĂN LÔ 93 96 09 55 38 80 24
13/01/2017 80 42 23 43 34 06 86 65 ĂN LÔ 80 42 23 34 06 86 65
12/01/2017 47 74 04 40 25 52 07 70 ĂN LÔ 47 74X2 07 X2
11/01/2017 34 25 01 67 36 83 92 39 ĂN LÔ 01 X2 36 39
10/01/2017 31 25 69 67 09 83 49 32 ĂN LÔ 31 69 49 32 X2
08/01/2017 97 70 23 06 93 08 80 67 ĂN LÔ 97 70 80 64
07/01/2017 37 73 56 65 96 86 78 09 ĂN LÔ 73 56 78
06/01/2017 46 64 14 62 57 39 75 23 ĂN LÔ 64 61 75 23
05/01/2017 10 14 92 29 81 75 26 30 ĂN LÔ 14 29 92 81 75 26 30
04/01/2017 37 73 76 67 14 41 89 98 ĂN LÔ 37 73 76 41 98
03/01/2017 12 32 67 36 90 01 96 51 ĂN LÔ 12 X3 32 X2 67 X2 36 X2 90 X2 01 96 51
02/01/2017 50 21 33 09 90 83 03 87 ĂN LÔ 50 21 X2 33 X2 09 90 83 X3 03 X2 87
01/01/2017 17 27 49 95 84 52 72 82 ĂN LÔ 17 X2 27 49 X2 95 X2 84 X2 52 72 82
•*´¨`*•SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI ĐB VÍP•*´¨`*•
icon
• SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI ĐB SIÊU VÍP
- ✔ Chú ý: ĐỂ nhận số ĐẦU ĐUÔI ĐB CHUÂN thì bạn cần nạp" 500.000, VND" vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công ĐẦU ĐUÔI ĐB siêu víp sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 - 18h00 mỗi ngày nhé!
✔ Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 500.000, thì ĐẦU ĐUÔI ĐB siêu víp sẽ hiện ra !!!
Nạp Thẻ Tại Đây

Lưu ý khi nạp thành công "cặp số đẹp" sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!

NGÀY ĐẦU ĐUÔI ĐB KẾT QUẢ
21/02/2017 đầu 5 đuôi 4 trượt
20/02/2017 đầu 4 đuôi 4 trượt
19/02/2017 đầu 0 đuôi 5 trượt
18/02/2017 đầu 7 đuôi 6 ăn đầu đuôi 76
17/02/2017 đầu 7 đuôi 9 trượt
16/02/2017 đầu 7 đuôi 0 trượt
15/02/2017 đầu 9 đuôi 1 trượt
14/02/2017 đầu 7 đuôi 2 trượt
13/02/2017 đầu 2 đuôi 4 trượt
12/02/2017 đầu 2 đuôi 7 ăn đuôi 7
11/02/2017 đầu 1 đuôi 5 trượt
10/02/2017 đầu 6 đuôi 2 ăn đuôi 2
09/02/2017 đầu 8 đuôi 6 ăn đầu 8
08/02/2017 đầu 8 đuôi 5 trượt
07/02/2017 đầu 6 đuôi 0 ăn đầu 6
06/02/2017 đầu 8 đuôi 6 trượt
05/02/2017 đầu 9 đuôi 7 ăn đầu 9
04/02/2017 đầu 8 đuôi 7 trượt
03/02/2017 đầu 6 đuôi 3 ăn đuôi 3
02/02/2017 đầu 8 đuôi 4 trượt
01/02/2017 đầu 8 đuôi 3 trượt
26/01/2017 NGI TET DA LAM VC TRO LAI LAM VIEC
25/01/2017 đầu 9 đuôi 6 ăn đầu đuôi
24/01/2017 đầu 8 đuôi 7 ăn đầu 8
23/01/2017 đầu 7 đuôi 2 ăn đầu đuôi
22/01/2017 đầu 7 đuôi 1 ăn đuôi 1
21/01/2017 đầu 8 đuôi 0 trượt
20/01/2017 đầu 7 đuôi 7 trượt
19/01/2017 đầu 5 đuôi 4 trượt
18/01/2017 đầu 7 đuôi 5 ăn đuôi 5
17/01/2017 đầu 5 đuôi 9 trượt
16/01/2017 đầu 4 đuôi 2 ăn đuôi 2
15/01/2017 đầu 9 đuôi 4 trượt
14/01/2017 đầu 8 đuôi 9 ăn đuôi 9
13/01/2017 đầu 6 đuôi 9 trượt
12/01/2017 đầu 8 đuôi 5 trượt
11/01/2017 đầu 9 đuôi 2 ăn đầu 9
10/01/2017 đầu 9 đuôi 0 ăn đuôi 0
09/01/2017 đầu 8 đuôi 7 trượt
08/01/2017 đầu 2 đuôi 0 ăn đầu đuôi
07/01/2017 đầu 5 đuôi 2 ăn đầu 5
06/01/2017 đầu 6 đuôi 5 ăn đầu 6
05/01/2017 đầu 6 đuôi 2 ăn đuôi 2
04/01/2017 đàu 9 đuôi 5 ăn đầu 9
03/01/2017 đầu 5 đuôi 8 trượt
02/01/2017 đầu 6 đuôi 0 trượt
01/01/2017 đầu 5 đuôi 1 ăn 51 đầu đuôi
•*´¨`*•SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ VÍP•*´¨`*•
icon
• SOI CẦU ĐỀ 2 SO SIÊU VÍP
- ✔ Chú ý: ĐỂ nhận số ĐỀ 2 SỐ CHUÂN thì bạn cần nạp" 1,000.000, VND" vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công ĐỀ 2 SO siêu víp sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 - 18h00 mỗi ngày nhé!
✔ Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 1,000.000, thì ĐỀ 2 SỐ siêu víp sẽ hiện ra !!!
Nạp Thẻ Tại Đây

Lưu ý khi nạp thành công "cặp số đẹp" sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!

NGÀY DÀN ĐỀ 2 CON KẾT QUẢ
21/02/2017 45 54 trượt
20/02/2017 33 44 trượt
19/02/2017 05 50 trượt
18/02/2017 67 76 ăn đề 76
17/02/2017 77 79 TRƯỢT
16/02/2017 70 07 TRƯỢT
15/02/2017 19 91 ĂN ĐỀ 19
14/02/2017 27 72 TRƯỢT
13/02/2017 24 64 TRƯỢT
12/02/2017 27 21 TRƯỢT
11/02/2017 15 91 ĂN ĐỀ 92
10/02/2017 62 20 TRƯỢT
08/02/2017 70 86 TRƯỢT
07/02/2017 60 76 TRƯỢT
06/02/2017 68 86 TRƯỢT
05/02/2017 87 97 TRƯỢT
04/02/2017 69 96 TRƯỢT
03/02/2017 63 68 TRƯỢT
02/02/2017 48 84 TRƯỢT
01/02/2017 38 83 ĂN ĐỀ 38
26/01/2017 NGI TET DA LAM VC TRO LAI LAM VIEC
25/01/2017 69 96 ĂN đề 96
24/01/2017 78 87 TRƯỢT
23/01/2017 27 72 ĂN ĐỀ 72
22/01/2017 17 71 TRƯỢT
21/01/2017 05 50 ĂN ĐỀ 05
20/01/2017 77 93 TRƯỢT
19/01/2017 54 57 TRƯỢT
18/01/2017 57 75 TRƯỢT
17/01/2017 53 63 TRƯỢT
16/01/2017 24 42 TRƯỢT
15/01/2017 86 94 TRƯỢT
14/01/2017 89 98 TRƯỢT
13/01/2017 36 69 TRƯỢT
12/01/2017 58 85 TRƯỢT
11/01/2017 29 92 TRƯỢT
10/01/2017 32 90 TRƯỢT
09/01/2017 87 78 TRƯỢT
08/01/2017 02 20 ĂN ĐỀ 20
07/01/2017 25 52 TRƯỢT
06/01/2017 56 65 TRƯỢT
05/01/2017 26 62 TRƯỢT
04/01/2017 59 95 TRƯỢT
03/01/2017 58 35 TRƯỢT
02/01/2017 06 60 TRƯỢT
01/01/2017 15 51 ĂN ĐỀ 51
•*´¨`*•SOI CẦU ĐỀ 6 SỐ VÍP•*´¨`*•
icon
• SOI CẦU DÀN ĐỀ 6 CON CỰC CHUẨN
- ✔ Chú ý: ĐỂ nhận số Dàn Đề 6 Con thì bạn cần nạp" 500.000,VND" vào ô bên dưới đây, sau khi nạp thành công dàn đề 6 con sẽ hiện ra. các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 - 18h00 mỗi ngày nhé!
✔ Chú ý: Các bạn có thể nạp góp làm sao tổng số tiền nạp đủ 500.000, thì dàn đề 6 con sẽ hiện ra !!!
Nạp Thẻ Tại Đây

Lưu ý khi nạp thành công "cặp số đẹp" sẽ hiện ra bạn nhìn cho kỹ. chúc các bạn may mắn!

NGÀY DÀN ĐỀ 6 CON KẾT QUẢ
21/02/2017 45 54 46 64 47 74 trượt
20/02/2017 22 33 44 55 66 88 trượt
19/02/2017 05 50 25 52 28 82 trượt
18/02/2017 46 64 57 75 67 76 ăn đề 76
17/02/2017 77 72 83 74 79 89 TRƯỢT
16/02/2017 07 70 08 80 28 82 TRƯỢT
15/02/2017 19 91 67 76 78 87 ĂN ĐỀ 19
14/02/2017 27 72 73 63 78 87 TRƯỢT
13/02/2017 24 42 02 20 21 22 TRƯỢT
12/02/2017 27 72 21 78 87 80 TRƯỢT
11/02/2017 09 90 15 51 29 92 ĂN ĐỀ 92
10/02/2017 20 09 93 39 70 61 TRƯỢT
09/02/2017 07 70 79 09 82 84 TRƯỢT
08/02/2017 69 89 79 09 90 76 TRƯỢT
07/02/2017 68 86 88 81 92 67 TRƯỢT
06/02/2017 68 86 88 95 67 81 TRƯỢT
05/02/2017 47 74 48 84 89 98 ĂN ĐỀ 98
04/02/2017 69 96 71 87 94 77 TRƯỢT
03/02/2017 15 51 25 52 18 19 TRƯỢT
02/02/2017 67 76 89 98 29 92 TRƯỢT
01/02/2017 38 83 35 53 36 39 ĂN ĐỀ 38
26/01/2017 NGHỈ TẾT ĐÃ LÀM VIỆC TRỞ LẠI LÀM VIỆC
25/01/2017 69 96 87 94 56 65 ĂN ĐỀ 96
24/01/2017 69 96 87 94 77 77 TRƯỢT
23/01/2017 27 72 47 74 56 65 ĂN ĐỀ 72
22/01/2017 69 96 87 94 71 77 TRƯỢT
21/01/2017 69 96 87 94 80 50 TRƯỢT
20/01/2017 77 58 85 17 71 39 TRƯỢT
19/01/2017 69 96 95 10 50 54 TRƯỢT
18/01/2017 45 54 93 65 75 90 ĂN ĐỀ 45
17/01/2017 69 96 59 18 09 78 TRƯỢT
16/01/2017 97 07 24 42 02 09 TRƯỢT
15/01/2017 79 97 78 87 68 86 TRƯỢT
14/01/2017 26 62 89 98 68 86 TRƯỢT
13/01/2017 36 63 46 69 97 24 TRƯỢT
12/01/2017 16 61 67 96 70 85 TRƯỢT
11/01/2017 09 90 19 91 67 62 ĂN ĐỀ 90
10/01/2017 29 92 32 89 75 57 TRƯỢT
09/01/2017 29 92 76 88 53 89 ĂN ĐỀ 76
08/01/2017 02 20 67 76 03 30 ĂN ĐỀ 20
07/01/2017 25 52 57 75 89 87 TRƯỢT
06/01/2017 67 76 56 65 57 75 TRƯỢT
05/01/2017 67 76 57 75 29 92 ĂN ĐỀ 92
04/01/2017 59 95 89 98 97 79 TRƯỢT
03/01/2017 35 53 48 84 65 56 TRƯỢT
02/01/2017 67 76 06 60 36 63 TRƯỢT
01/01/2017 15 51 14 41 56 65 ĂN ĐỀ 51
-TRANG SOI CẦU XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUẨN NHẤT -
soi cầu,soi cầu miền bắc hôm nay,soi cầu mb ,soi cầu xổ số, soi cầu lô đề, soi cầu miền bắc,soi cầu miền trung,soi cầu miền nam

-KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC -